English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-09 09:49:11 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

2023-06-19 įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Obligacijos
ISIN kodas LT0000630097
Emisijos dydis iki papildymo 550 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 775
Apmokėjimo data 2023-06-21
Išpirkimo data 2025-08-04
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur* 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) 1,3 proc.
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2023-08-04
2024-08-04;
2025-08-04.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB13025B
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB13025B

* - Finansų ministerijos raštišku sutikimu ši suma vienam iš dalyvių gali būti padidinta papildoma, bet ne didesne nei 5 000 000 eurų, suma.

 

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com