Offentliggjort: 2016-01-04 11:21:33 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med bestyrelsesmøde i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om ændring af omkostningsstrukturen i afdeling Balance A, Balance B og Balance C, hvoraf det fremgår at de underliggende afdelingers omkostninger bliver refunderet til afdelingen, såfremt en afdeling investerer i andre afdelinger. Hidtil har afdelingernes direkte omkostninger været reduceret tilsvarende med de underliggende afdelingernes omkostninger. Som følge heraf indeholder prospektet oplysning om ændrede satser for samlede administrationsomkostninger, kapitalforvaltningshonorar, vederlag for markedsføring, samt estimeret ÅOP.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

 


Investeringsforeningen PFA Invest_fuldtndigt_prospekt af 4-01-2016_godkendt_27.11.2015.pdf
NASDAQ nr 1 2016 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf