Avaldatud: 2018-04-20 07:00:00 CEST
LHV Group
Dividendide jaotus ja maksmine

AS-i LHV Group dividendimakse ex-päev

AS-i LHV Group dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. AS LHV Group maksab dividende aktsionäridele netosummas 16 eurosenti ühe aktsia kohta 27. aprillil 2018. aastal.