Julkaistu: 2012-03-13 15:00:00 CET
YIT
Pörssitiedote

YIT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI VALIOKUNTIENSA KOKOONPANON

Helsinki, 2012-03-13 15:00 CET -- YIT OYJ          PÖRSSITIEDOTE                  13.3.2012 KLO 16.00


YIT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI VALIOKUNTIENSA KOKOONPANON

YIT Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 13.3.2012. Kokouksessa päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan, henkilöstövaliokunnan ja työvaliokunnan kokoonpanosta.

Hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Michael Rosenlewin ja jäseniksi Reino Hanhisen ja Satu Huberin. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta konsernin raportointi- ja laskentaprosessien valvonnassa. Sen tehtävänä on muun muassa valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä arvioida tilintarkastusta.

Hallitus päätti muuttaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan nimeksi henkilöstövaliokunnan ja vahvisti sille uuden työjärjestyksen, jonka mukaan valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat kykyjen tunnistaminen, avainhenkilöstön kehittäminen sekä johdon seuraajasuunnittelu. Hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja jäseniksi Reino Hanhisen ja Antti Herlinin.

Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan työvaliokunnan puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja jäseniksi Reino Hanhisen ja Michael Rosenlewin. Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä asioita ja valmistella ehdotuksia YIT:n hallitukselle. Työvaliokunta käsittelee muun muassa konsernin strategiaan, toimialarakenteeseen, liiketoiminnan organisointiin sekä merkittäviin investointeihin liittyviä asioita.


 

Lisätietoja antaa:

Juhani Pitkäkoski, toimitusjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 3301, juhani.pitkakoski@yit.fi

 

YIT OYJ

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja


Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT viettää 100-vuotisjuhlaa vuonna 2012. Yhtiö perustettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan vuonna 1912. Tänä päivänä YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 26 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2011 YIT:n liikevaihto oli noin 4,4 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi