Paskelbta: 2020-09-02 08:55:23 CEST
Linas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB „Linas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo) rezultatai

2020 m. liepos mėn 30 d. AB „Linas“ baigė savų akcijų supirkimą per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržą ir 2020 rugpjūčio mėn. 28 d. buvo baigtas savų akcijų supirkimas komiso pagrindais per AB „Šiaulių bankas“. 2020 m. rugpjūčio 3 d. ir 2020 m. rugsėjo 1 d. AB „Linas“ savų akcijų supirkimo metu įgijo viso 78 368 vnt. akcijų. Po savų akcijų supirkimo AB „Linas“ valdo 853 909 vnt. arba 3,55 proc. savų akcijų.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100