Publicēts: 2020-07-27 08:29:01 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” valdes un padomes locekļiem piederošo akciju skaitu.

Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” valdes un padomes locekļiem piederošo akciju skaitu.

Latvija, 2020-07-27 08:29 CEST -- AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, saskaņā ar Biržas noteikumu prasībām un papildinot 2019. gada revidētajā gada pārskatā publicēto informāciju, informē par Sabiedrības valdes un padomes locekļiem piederošo AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akciju skaitu uz 31.12.2019.  

Padomes locekļiem:

Mārtiņš Birks (Priekšsēdētājs) – 140 000

Viesturs Šiliņš -  3 038

Ineta Gadzjus - 0

Jevgēņijs Kalējs – 5 283

Uldis Osis  - 0

 

Valdes locekļiem:

Jānis Birks (Priekšsēdētājs) – 102 388

Juris Imaks – 0

Anatolijs Ahmetovs – 0

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492