Publicēts: 2014-02-27 13:58:15 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

26. un 27. februāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināta 27. februārī)

Trešdien, 26.februārī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 4.oktobrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 16 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 59,0 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,7 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 2,7% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 1,790%.

Ceturtdien, 27. februārī, notikušajā nekonkurējošās likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 5 gadu obligācijas 4 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 14 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,5 reizes.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase