Paskelbta: 2021-08-31 17:05:09 CEST
Grigeo
Pranešimas apie esminį įvykį

Ikiteisminis tyrimas AB „Grigeo Klaipėda“ žalos gamtai byloje baigtas

Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra užbaigė ikiteisminį tyrimą byloje dėl AB „Grigeo“ dukterinės bendrovės AB „Grigeo Klaipėda“ vykdyto nuotekų tvarkymo, kai dukterinė bendrovė per savivaldybės įmonės AB „Klaipėdos vanduo“ išvalytų nuotekų kolektorių į Kuršių marias leido iš dalies valytas nuotekas.

Byla bus perduota į teismą po to, kai  pasibaigs terminas susipažinti su ikiteisminio tyrimo byla ir bus išnagrinėti prašymai dėl ikiteisminio tyrimo papildymo.

AB „Grigeo Klaipėda“ prisiima teisinę atsakomybę už neteisėtus veiksmus ir jau ne kartą pareiškė, jog atlygins visą žalą gamtai, jei ir kai, vadovaujantis Europos Sąjungos direktyvomis bei jas įgyvendinančiais nacionaliniais teisės aktais, bus nustatytas žalos gamtai faktas ir dydis.

AB „Grigeo Klaipėda“ pasitelkti tarptautiniai ekspertai nustatė, kad jos veiksmais reikšmingas neigiamas poveikis Kuršių marių vandens ekologinei ir cheminei būklei nebuvo padarytas. Nepaisant to, siekdama paspartinti savanoriško žalos Kuršių marioms atlyginimo klausimą bei vadovaudamasi  Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2004/35/EB Dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), AB „Grigeo Klaipėda“ kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą su prašymu patvirtinti jos pasiūlytas aplinkos atkūrimo priemones.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801