Publicēts: 2014-04-02 13:40:26 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

2.aprīļa valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 2.aprīlī, tika izsolīti 5 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 4.oktobrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 48 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 137,5 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 2,9 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 2,7% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 1,577% (2014. gada 26. februāra šīs pašas sērijas obligāciju izsolē – 1,790%).

Ceturtdien, 3.aprīlī, notiks fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 5 gadu valsts vērtspapīrus par kopējo summu 12 milj. EUR pēc nominālvērtības.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv