Avaldatud: 2013-09-12 16:23:07 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp: Juhatuse liikme ametiaja pikendamine ja juhatuse liikmele aktsiaoptsiooni andmine

Tallinn, Eesti, 2013-09-12 16:23 CEST --  

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas pikendada juhatuse esimehe Gunnar Kobini ametiaega kuni 31.12.2016 ning anda Gunnar Kobinile aktsiaoptsioon ASi Ekspress Grupp aktsiate omandamiseks järgmistel tingimustel:

1. Optsiooni õigustatud subjekt on ASi Ekspress Grupp juhatuse liige Gunnar Kobin (edaspidi: Juhatuse Liige);

2. Juhatuse Liikmel on optsiooniprogrammi raames õigus ajavahemikus 01.01.2017 kuni 31.03.2017 omandada tasuta kuni 700 000 aktsiat. Nõukogul on õigus optsiooniaktsiate arvu osaliselt vähendada Juhatuse Liikmele pandud eesmärkide täitmata jätmisel;

3. Optsiooni tingimuste täitmiseks ASi Ekspress Grupp poolt omandada hiljemalt 31.12.2016 kuni 700 000 oma aktsiat.

Optsiooniprogrammi tingimused esitatakse kinnitamiseks ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolekule.

         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         E-post: gunnar@egrupp.ee