Publicerad: 2019-10-21 13:14:13 CEST
Guard Therapeutics International AB
Pressmeddelande
A1M Pharma: Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019 är den 25 oktober 2019
A1M PHARMA: SISTA DAG FÖR NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2019 ÄR DEN
25 OKTOBER 2019

I enlighet med tidigare kommunikation är fredagen den 25
oktober 2019 sista dagen för att med utgivna teckningsoptioner av serie 2019
teckna nya aktier i A1M Pharma AB (publ) ("A1M Pharma" eller "Bolaget"). Sista
dag för handel med teckningsoptionerna är den 23 oktober 2019. Aktieägare med
aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig
av ett tidigare slutdatum för teckning.

Sammanfattade villkor för
teckningsoptioner av serie 2019
• Teckningstid: 7 oktober - 25 oktober 2019
(genom samtidig kontant betalning eller enligt information från förvaltare)
•
Antal utestående teckningsoptioner av serie 2019: 27 662 452 stycken.
•
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje
teckningsoption teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 1,00 SEK per
aktie.
• Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2019
tillförs A1M Pharma cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,5
MSEK.
• Tecknings- och garantiåtaganden: A1M Pharma har erhållit tecknings- och
garantiåtaganden om 18 procent av emissionsbeloppet.
• Sista dag för handel med
teckningsoptioner: 23 oktober 2019.

Viktiga tidpunkter
• Sista dag för handel
med teckningsoptioner: 23 oktober 2019.
• Teckningsperiod avslutas: 25 oktober
2019.
• Planerad kommunikation av utfall: v. 44 2019.

Fullständiga villkor för
teckningsoptioner av serie 2019, folder samt anmälningssedel finns tillgängliga
på A1M Pharmas (www.a1m.se http://www.a1m.se ) och Arctic Securities
(www.arctic.com/secse http://www.arctic.com/secse ) respektive
hemsidor.

Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare till A1M Pharma är Arctic
Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal
rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

För ytterligare
information, vänligen kontakta:

Tobias Agervald - VD, A1M Pharma AB
Telefon:
046 - 286 50 30
E-post: tobias.agervald@a1m.se
mailto:tobias.agervald@a1m.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
A1M
Pharma Pressrelease
2019-10-21.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=27307

Om A1M
Pharma AB (publ)

A1M Pharmas (publ) läkemedelskandidat ROSgard(tm) - baserad
på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska
studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda
mot oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja
regenerativa processer. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth
Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00,
certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se .
 


A1M Pharma Pressrelease 2019-10-21.pdf