Paskelbta: 2018-02-09 08:54:43 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, bendras išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 504 331 380 vnt.) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. kovo 5 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. kovo 5 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. kovo 5 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2018 m. vasario 26 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

Dėl pritarimo LITGRID AB 2018 m. vasario 8 d. valdybos sprendimui

Siūlomas sprendimas:

Vadovaujantis LITGRID AB įstatų 7.12.3.7. punktu, pritarti LITGRID AB 2018 m. vasario 8 d. valdybos sprendimui:

1. Pritarti ilgalaikio turto - (Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema) – sukūrimui, sudarant projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį su ūkio subjektų grupe, susidedančia iš  AB „Kauno tiltai“ (juridinio asmens kodas: 133729589, adresas: Ateities pl. 46, Kaunas), AS „ABB“ (juridinio asmens kodas:10095955, adresas: Aruküla tee 83 , Jüri, Estija), OY „ABB“ (juridinio asmens kodas: 0763403-0, adresas: Strömbergin puistotie 4A, Vaasa, Suomija), kurios priimta sutarties suma be PVM – 23 920 000,00 EUR, su PVM – 28 943 200,00 EUR.

2. Patvirtinti esmines Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties sąlygas:

2.1. Bendrosios sąlygos - Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.)

2.2. Sutarties objektas – Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projektavimo ir statybos darbai (investicijų projekto Nr. PPRU15017).

2.3. Sutarties galiojimo terminas – iki visiško Darbų atlikimo arba Sutarties nutraukimo.  Darbų atlikimo terminas – 36 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos.

2.4. Priimta Sutarties suma be PVM – 23 920 000,00 EUR, su PVM – 28 943 200,00 EUR.

2.5. Atsiskaitymo tvarka: avansas sumokamas per 21 dieną nuo garantijų gavimo. Kiti mokėjimai atliekami per 56 dienas nuo ataskaitos apie atliktus darbus pateikimo ir 28 dienas nuo ataskaitos patvirtinimo ir sąskaitos išrašymo dienos. Mokėjimai atliekami tik už atliktus darbų etapus:

  

 

Mokėjimo dalis Priimtos Sutarties sumos procentinė dalis Etapinio mokėjimo sąlygos – atliktini darbai ir pateiktini dokumentai
Avansas 5% Gauta tinkama (priimtina) sutarties įvykdymo banko garantija
Parengtas  techninis projektas  
5%
Parengti ir Statytojo patvirtinti techniniai projektai, gautos Teigiamos Bendrosios projekto ekspertizės išvados ir visi būtini Statybą leidžiantys dokumentai
 
Pastatytas Ignalinos AE TP 110 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Ignalinos AE TP 110 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 110 kV dalies įrenginiai  
7%
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 110 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 110 kV dalies bandymai, įgungti visi įrenginiai ir pabaigta  Ignalinos AE TP  110 kV dalies rekonstrukcija  
 
3%
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi Ignalinos AE TP 110 kV įrenginiai, baigti visi Ignalinos AE TP 110 kV dalies rekonstrukcijos darbai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, baigta bandomoji eksploatacija.
 
Pastatytas Ignalinos AE TP 330 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Ignalinos AE TP 330 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 330 kV dalies įrenginiai  
9%
Sumontuoti visi pirminiai Ignalinos AE TP 330 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atvežtas ir į vietą pastatytas Autotransformatorius  
3%
Atvežtas ir į vietą Ignalinos AE TP (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas Autotransformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti autotransformatoriaus tinkamo ir saugaus atgabenimo dokumentai.
Atlikti kompleksiniai Ignalinos AE TP 330 kV dalies bandymai, įgungti visi įrenginiai ir pabaigta Ignalinos AE TP 330 kV dalies rekonstrukcija  
5%
Atlikti Kompleksiniai Ignalinos AE TP 330 kV dalies bandymai.  Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai.
 
 
                                                                 
 
Pastatytas Utenos TP 110 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Utenos TP 110 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 110 kV dalies įrenginiai  
7%
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 110 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta  Utenos TP 110 kV dalies rekonstrukcija  
 
3%
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 110 kV dalies bandymai, įjungti visi Utenos TP 110 kV įrenginiai, baigti visi Utenos TP 110 kV dalies rekonstrukcijos darbai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, baigta bandomoji eksploatacija.
 
Pastatytas Utenos TP 330 kV dalies PVP
 
3%
Pilnai pastatytas Utenos TP 330 kV dalies PVP pastatas ir jame sumontuotos reikalingos pastato inžinerinės sistemos (ŠVOK, VN). Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus, pateikta  inžinerinių sistemų dokumentacija.
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 330 kV dalies įrenginiai  
9%
Sumontuoti visi pirminiai Utenos TP 330 kV dalies įrenginiai. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikta  pirminių įrenginių dokumentacija.
Atvežtas ir į vietą Utenos TP pastatytas Autotransformatorius  
3%
Atvežtas ir į vietą Utenos TP (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas Autotransformatorius. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti autotransformatoriaus tinkamo ir saugaus atgabenimo dokumentai.
Atlikti kompleksiniai Utenos TP 330 kV dalies bandymai, įjungti visi įrenginiai ir pabaigta  Utenos TP 330 kV dalies rekonstrukcija  
5%
Atlikti Kompleksiniai Utenos TP 330 kV dalies bandymai.  Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai.
Atvežtas ir į vietą pastatytas VŠR 4% Atvežtas ir į vietą LE Skirstykloje (ant naujai įrengtų pamatų) pastatytas VŠR. Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti VŠR saugaus gabenimo dokumentai.
Atlikti Kompleksiniai bandymai, VŠR įjungtas 3% Atlikti Kompleksiniai VŠR bandymai.  Gautas statybos techninės priežiūros ir Inžinieriaus patvirtinimas apie atliktus darbus. Pateikti bandymų protokolai, baigta bandomoji eksploatacija
Baigti visi statybos darbai 6% Pasirašyti visi Statybos užbaigimo aktai, Statytojui pateikta visa galutinė dokumentacija ir garantinių įsipareigojimų vykdymo bankinė garantija

 

2.6. (a) Netesybos už laiku neatliktus Darbus – 0,1% nuo Priimtos Sutarties sumos už kiekvieną dieną, (b) Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10% nuo galutinės Sutarties kainos (be PVM) 

2.7. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko (bankų sąrašas nurodytas Sutarties priede) pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 2 392 000,00 Eur).

3. Nustatyti, jog šis sprendimas įsigalioja, jeigu per LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytus terminus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija nepradės tyrimo arba nepateiks neigiamos išvados ir / ar LR Vyriausybė nepriims sprendimo, jog sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 2 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 2 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

  1. 2018-02-08 LITGRID AB valdybos sprendimo išrašas;
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis.

         Giedrius Karsokas, „Litgrid“ komunikacijos vadovas
         Mob. +370 613 19977 el. paštas giedrius.karsokas@litgrid.eu


Israsas 2018 02 08 valdybos posedzio Nr. 4 protokolo del VAS del SRL susaukimo.pdf
2016-02-08 Balsavimo biuletenis LG VAS- LT.DOCX