Published: 2021-05-03 08:39:08 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Vaatlusmärke lisamine Pro Kapital Grupp aktsiatele

Tallinn, Eesti, 2021-05-03 08:39 CEST --  

Nasdaq Tallinn otsustas 03. mail 2021 a. lisada vaatlusmärke Pro Kapital Grupp AS aktsiatele (PKG1T, ISIN kood: EE3100006040) Reglemendi osa "Järelevalve" punktis 3.5.4.4 sätestatud alusel.

Vaatlusmärke lisamise põhjuseks on asjaolu, et Pro Kapital Grupp ei ole avalikustanud 2020 a. auditeeritud majandusaasta aruannet 4 kuu jooksul arvates aruandeperioodi lõppemisest. Pro Kapital Grupp teavitas 23.04.2021 a. auditeeritud tulemuste avaldamise viibimisest.

Vaatlusmärke kasutamise eesmärk on turuosaliste tähelepanu juhtimine ülalnimetatud asjaoludele.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.