Avaldatud: 2021-04-23 16:00:00 CEST
Trigon Property Development
Majandusaasta aruanne

AS Trigon Property Development 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

23.04.2021 Tallinnas

 

AS Trigon Property Development nõukogu kiitis heaks 21.04.2021 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 26. veebruaril 2021 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud.

 

AS Trigon Property Development 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on kättesaadav emitendi kodulehelt 

http://www.trigonproperty.com. Samuti on võimalik tutvuda majandusaasta aruandega emitendi asukohas Pärnu mnt 18, Tallinn.

 

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon +372 667 9200

e-mail info@trigonproperty.com

  


ManusTPD 2020 EST.pdf