Paskelbta: 2021-05-05 15:00:00 CEST
Siauliu Bankas
Kita informacija

Šiaulių banko pateikiama informacija 2021 metų 1 ketvirčio finansinių rezultatų pristatymo internetiniame seminare

AB Šiaulių bankas (toliau Bankas), įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

Internetiniame seminare Banko Administracijos vadovas Vytautas Sinius bei Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas Donatas Savickas komentuos banko 2021 metų 1 ketvirčio finansinius veiklos rezultatus bei aktualijas ir po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus.

Pridedame informaciją, kuri bus pateikiama seminaro metu.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00

PriedasSAB Investor Webinar 2021 Q1.pdf