Published: 2020-11-25 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu kalendārs

2021. gada finanšu kalendārs

2021. gadā Latvijas Gāzes koncerna konsolidētie finanšu rezultāti tiks publicēti šādos datumos:

Datums Notikums
24.02.2021.    Nerevidētie konsolidētie saīsinātie finanšu pārskati par 2020. gadu
21.04.2021.Konsolidētais gada pārskats par 2020. gadu (auditēts)
26.05.2021.    Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gada 3 mēnešiem
25.08.2021.    Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gada 6 mēnešiem
24.11.2021.    Nerevidētie konsolidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati par 2021. gada 9 mēnešiem

Papildu informācija:

Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv