Paskelbta: 2014-08-20 15:34:00 CEST
LESTO
Kita informacija

Ilgalaikėje LESTO strategijoje – tikslas beveik dešimtadaliu pagerinti tinklo patikimumą

Energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros skirstymo bendrovė LESTO, aptarnaujanti daugiau kaip 1,6 mln. klientų Lietuvoje, per septynerius metus sieks beveik dešimtadaliu pagerinti elektros skirstomojo tinklo patikimumą.Tai yra vienas pagrindinių tikslų, įtvirtintų bendrovės valdybos patvirtintoje 2014-2020 metų veiklos strategijoje.   

Numatoma, jog 2020 metais vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI rodiklis), nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, vienam vartotojui sieks 63,8 min., o  vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) - 0,89 karto. 2013 metais šie rodikliai atitinkamai siekė 72,7 min. ir 0,97 karto.  

Pagal patvirtintą ilgalaikę strategiją, LESTO sieks nuosekliai investuoti į projektus, užtikrinančius patikimesnį ir saugesnį elektros energijos skirstymą, įmonės vertės, veiklos efektyvumo bei nuosavo kapitalo grąžos didinimą.  Užsibrėždama ambicingus tikslus, LESTO įsipareigojo prisidėti prie „Lietuvos energijos“ tikslo – iki 2020 metų dukart padidinti įmonių grupės vertę.  

„Strategijoje aiškiai įvardijome tris pagrindines strategines kryptis 2014–2020 metams – tai klientų interesų užtikrinimas ir jiems kuriamos vertės didinimas, veiklos efektyvumo didinimas ir vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas. Šių krypčių nuoseklus įgyvendinimas leidžia subalansuotai siekti pagrindinio bendrovės strateginio tikslo – įmonės vertės didinimo“, - teigia LESTO generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Aidas Ignatavičius.  

Vienas ambicingiausių bendrovės siekių yra Pasaulio banko verslo sąlygų reitingo „Doing Business“ vieta, kurios viena dedamųjų susijusi su naujų klientų prijungimu prie elektros skirstomojo tinklo.  Pagal šį rodiklį LESTO sieks, kad Lietuva iki 2020 metų patektų tarp TOP 30 pasaulio šalių. Šiuo metu reitinge pagal šį parametrą Lietuvai skirta 75 vieta.   Tikimasi, jog didesnis LESTO dėmesys klientams leis išlaikyti 76 balų klientų pasitenkinimo rodiklį.  

Bendrovė taip pat įsipareigojo stiprinti socialinės atsakomybės projektus, bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis, vietos savivalda ir mokslo įstaigomis.  

„Ši LESTO strategija parengta, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių poreikius. Išsikeldami ambicingus tikslus užtikrinsime ne tik didesnės naudos kūrimą mūsų klientams, bet ir prisidėsime prie šalies ūkio pažangos ir konkurencingumo didinimo. Tai visiškai sutampa ir su mūsų akcininkės energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ siekiu tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse“, - sako A. Ignatavičius.  

LESTO įmonių grupę sudaro antrinės įmonės „Elektros tinklo paslaugos“, „NT Valdos“, bei asocijuotos bendrovės Technologijų ir inovacijų centras ir Verslo aptarnavimo centras.  

LESTO akcijos kotiruojamos „Nasdaq Omx“ Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiajame sąraše, ji yra viena didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją bendrovių „OMX Baltic“ biržoje.

LESTO yra valstybės valdomos įmonių grupės „Lietuvos energija“ dalis.  

Daugiau informacijos:

LESTO valdybos pirmininko ir generalinio direktoriaus Aido Ignatavičiaus kalba

Veiklos strategijos 2014 - 2020 m. dokumentas

         Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.