Paskelbta: 2021-04-13 12:06:37 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-13 12:06 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,5477 5,7231 60,4516 163049,5365
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5252 91,4872 0 706151,0528
INVL Baltijos fondas 41,7618 26,050602 71,374666 208042,734578

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com