English Estonian
Avaldatud: 2023-07-28 07:00:00 CEST
Bigbank AS
Kvartaliaruanne

Bigbanki 2023. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki laenuportfell kasvas rekordilise 1,5 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 89 miljoni euro võrra (+6%) ja esimese poolaastaga 162 miljoni euro võrra (+12%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 23 miljoni euro võrra (+9%) 269 miljoni euroni, ärilaenude portfell 37 miljoni euro võrra (+7%) 550 miljoni euroni ning tarbimislaenude portfell 19 miljoni euro võrra (+3%) 693 miljoni euroni. 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas kogu laenuportfell 390 miljoni euro võrra (+35%).

Teises kvartalis püsis laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt heal tasemel. Kvartali lõpus oli vaid 1,3% laenunõuetest üle 90 päeva viivituses.

Kontserni hoiuseportfell kasvas kvartaliga 100 miljoni euro võrra (+7%) ja poolaastaga 231 miljoni euro võrra (+17%) 1,6 miljardi euroni. 2022. aasta esimese poolaastaga võrreldes kasvas Kontserni hoiuseportfell kokku 430 miljoni euro võrra (+37%). Tähtajaliste hoiuste portfell suurenes 2023. aasta esimeses poolaastas 136 miljonit eurot (+18%) 877 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas 94 miljonit eurot (+15%) 721 miljoni euroni.

Bigbanki 2023. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 17,0 miljonit eurot, 2022. aasta samal perioodil oli see 14,1 miljonit eurot. Kasv ulatus 2,9 miljoni euroni (+21%). 2023. aasta teise kvartali kasum 7,4 miljonit eurot jäi 4% alla eelmise aasta sama perioodi kasumile, mis oli 7,7 miljonit eurot.

2023. aasta kuue kuu kasum enne allahindlusi ja tulumaksu ulatus 28,9 miljoni euroni, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,2 miljoni euro võrra. Laenude allahindluse kulu oli samal perioodil 9,0 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu kasvas oluliselt suurenenud portfelli juures võrreldes 2022. aasta esimese poolaastaga 2,4 miljoni euro võrra (+36%).

Kontserni 2023. aasta esimese kuue kuu netointressitulud ulatusid 46,7 miljoni euroni, ületades 2022. aasta sama perioodi taset (39,7 miljonit eurot) 7,0 miljoni euro võrra. Teise kvartali netointressitulud olid 24,2 miljonit eurot, mis on 3,6 miljonit eurot enam kui 2022. aasta teises kvartalis.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kvartali lõpus 45,5 miljoni euroni. Võrreldes eelmise kvartali lõpuga vähenes kinnisvarainvesteeringute portfell 1,0 miljoni euro võrra.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesII kvartal 2023II kvartal 20226 kuud 20236 kuud 2022
Neto intressitulu24 18120 62346 70039 742
Neto teenustasud2 0461 8414 0193 620
Netokasum finantsvaradelt439-2101 011-320
Neto tegevustulud-536-86-653-178
Neto tegevustulud kokku26 13022 16851 07742 864
Palgakulud-5 963-5 252-11 615-10 179
Halduskulud-3 790-4 175-7 313-8 060
Põhivara kulum ja väärtuse langus-1 347-915-2 360-1 796
Muu kasum (kahjum)-966-121-961-131
Tegevuskulud kokku-12 066-10 463-22 249-20 166
Kasum enne allahindluste kulu14 06411 70528 82822 698
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-5 053-2 795-8 962-6 558
Kasum enne maksustamist9 0118 91019 86616 140
Tulumaks-1 169-993-2 282-1 762
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum7 8427 91717 58414 378
Kahjum lõppenud tegevustest-497-239-618-316
Aruandeperioodi kasum7 3457 67816 96614 062


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes30.06.202331.03.202331.12.202230.06.2022
Raha ja raha ekvivalendid297 194258 316173 447173 611
Võlaväärtpaberid 14 87718 53119 21346 065
Nõuded klientidele1 512 1101 422 7021 349 8111 114 146
Muud varad91 116104 985103 918101 584
Varad kokku1 915 2971 804 5341 646 3891 435 406
Klientide hoiused ja saadud laenud1 607 3281 507 1151 376 9341 204 918
Allutatud võlakirjad66 01462 90840 11320 023
Muud kohustised 17 06617 31015 91217 449
Kohustised kokku1 690 4081 587 3331 432 9591 242 390
Omakapital224 889217 201213 430193 016
Kohustised ja omakapital kokku1 915 2971 804 5341 646 3891 435 406


Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Vaatamata ebakindlale väliskeskkonnale ja intressimäärade jätkuvale kasvule on 2023. aasta esimese kuue kuu Bigbanki finantstulemused ning laenude- ja hoiusteportfelli kasv väga head. Bigbanki laenuportfell on kasvanud 2023 esimese poolaastaga jõudsalt kõikides tootekategooriates ning olles suunanäitajaks õiglase hoiuseintressi maksjana, on ka meie hoiuste mahud ootuspäraselt kasvanud.

Ärilaenude- ja liisingute müügimaht teises kvartalis ulatus 101 miljonit euroni, seejuures kasvas ärilaenude müük esimese kvartaliga võrreldes 83% võrra. Märkimisväärne on seejuures ka müügi struktuurne muutus. Kui veel aasta tagasi moodustasid ärilaenude müügist peamise osa elamispindade arendused, siis sellel aastal annavad tooni oma tarbeks ehitatavad tootmis- või laohooned ja pikaajalist tulu teenivad ärikinnisvara arendused.

Lisaks ärilaenude- ja liisingute müügiedule on näha positiivset trendi ka kodulaenude vallas. Pidevalt kasvav kodulaenude portfell näitab, et paljud kliendid on meid usaldanud oma kodu finantseerimisel, mis omakorda tõestab, et oleme suutnud neile enda konkurentidest paremaid laenutingimusi pakkuda.

Teises kvartalis aitas Bigbanki tegevuse finantseerimisele kaasa esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissioon, millega kaasasime 3,39 miljonit eurot täiendavat kapitali. Olen tänulik kõikidele investoritele usalduse eest.

2023. aasta teine kvartal oli Bigbankile oluline verstapost ka selle poolest, et kolisime mais Tallinnas uude kontorisse. Bigbanki peakontor asub nüüdsest Eesti Rahvusraamatukoguga samas majas aadressil Narva mnt. 11. Avar ja tänapäevane uus kontor annab töötajatele lisamotivatsiooni jätkamaks panustamist Bigbanki kasvuplaanidesse.“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,9 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee

ManusBigbank_vahearuanne_kv2_2023.pdf