Finnish
Julkaistu: 2024-04-30 07:02:00 CEST
Solteq Oyj
Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Solteq käynnistää tehostamis- ja kustannussäästöohjelman kannattavuuden parantamiseksi

Pörssitiedote 
Sisäpiiritieto
30.4.2024 klo 08.02


Solteq-konserni käynnistää tehostamis- ja kustannussäästöohjelman, jolla tavoitellaan noin 3,5 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Tehostamis- ja kustannussäästöohjelma koskee Retail & Commerce -segmentin Commerce & Data -liiketoimintayksikköä sekä konsernihallintoa. Tavoitteena on uudelleen organisoida ja tehostaa toimintoja kannattavuuden parantamiseksi.

“Epävakaa maailmantalous vaikuttaa edelleen asiakaskysyntään erityisesti Commerce & Data -liiketoiminnan tarjoaman osalta. Asiakasyritykset suhtautuvat varovaisesti investointeihin, mikä on aiheuttanut odotuksiamme enemmän viivästyksiä päätöksenteossa sekä supistumisia toimitettavien hankkeiden laajuudessa. Vallitsevassa markkinatilanteessa meidän on sopeutettava niin tämän yksikön kuin konsernihallinnonkin kulurakennetta Solteqin kannattavuuden parantamiseksi,” kertoo toimitusjohtaja Aarne Aktan

Suomessa Solteq käynnistää yhteistoimintalain 3 luvun 16 §:n mukaiset muutosneuvottelut tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat Commerce & Data -yksikössä sekä konsernihallinnossa työskentelevät henkilöt. Muutosneuvottelut saattavat johtaa enintään 35 henkilön työsuhteen päättämiseen. Lisäksi suunniteltavat toimenpiteet saattavat johtaa muutoksiin työtehtävissä, toimenkuvissa, työsuhteen ehdoissa ja organisaatiorakenteissa kaikkien neuvotteluiden piiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla. Muutosneuvottelut käynnistyvät 6.5.2024 ja niiden arvioidaan päättyvän 17.6.2024.

Solteq Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com 

Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
Puhelin: 050 567 3421
Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com 

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.

 

04290529.pdf