Publicēts: 2020-08-23 16:03:36 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2020-08-23 16:03 CEST -- .AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 6 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2020. gada 21. augustā.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_6M 2020_Final_.pdf