Offentliggjort: 2018-02-02 09:59:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 13, 2018 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april
2018
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).

Auktionerne og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 4
af 10.
januar 2018.

Auktionerne afholdes tirsdag den 6. februar og onsdag den
7. februar 2018.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard
& Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00
og kl.
12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 10.10 og
kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed
i de 1-årige
obligationer. I de øvrige serier bydes med maksimalt to
decimaler.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 3. april 2018.

Auktionerne
vil blive afholdt, som det fremgår af vedhæftede pdf-fil. Beløbene
der skal
sælges på auktionerne opskrives i VP fredag d. 2. februar
2018.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og
på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at
modtage obligationer i DKK erhvervet på auktionerne med
spot-valør, såfremt
investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer i DKK til
Nordea.
Denne mulighed gælder ikke for obligationer i EUR.
Ombytning aftales
med Peter Brag eller Finn Nicolaisen dagligt inden kl. 13.30.

Bud kan i
tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er
Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 og Frank Klahsen
på telefon 33 33
14 44.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v. fastsætter restriktioner for
det endelige salg og
tildeling af obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med
rentetrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
fastlægger restriktioner for
den effektive rente i forbindelse med
refinansiering. Den effektive rente kan
ikke stige mere end 5 procentpoint og
begrænsningen er en betingelse for den
endelige afslutning af salget og
tildeling af obligationer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Group
Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på
telefon 33 33 16 25.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf