English
Published: 2021-08-26 11:11:13 CEST
PFA Invest
Net Asset Value

Anmodning om suspension af samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest

Beregningen af indre værdier for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen PFA Invest er forsinket som følge af tekniske udfordringer, og der anmodes derfor om suspension af samtlige afdelinger under Investeringsforeningen PFA Invest.


Suspension gælder for følgende afdelinger:


Symbol ISIN Navn
PFIUSA DK0060750883 PFA Invest USA Stabile Aktier
PFIUDO DK0060750966 PFA Invest Udenlandske Obl
PFIMLO DK0060700433 PFA Invest Mellemlange Obligationer
PFIKRB DK0060446896 PFA Invest Kreditobligationer
PFIHUA DK0060457901 PFA Invest Højt Udbytte Aktier
PFIGLA DK0060446706 PFA Invest Globale Aktier
PFIEVA DK0060579183 PFA Invest Europa Value Aktier
PFIDKA DK0060446623 PFA Invest Danske Aktier
PFIBAK DK0060814440 PFA Invest Balance Akkumulerende
PFIBA DK0060814366 PFA Invest Balance AA
PFIBAA DK0060522829 PFA Invest Balance A
PFIBAB DK0060446979 PFA Invest Balance
PFIBAC DK0060622884 PFA Invest Balance

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til Ditlev Hvelplund på dih@pfa.dk eller på telefon 39 17 63 98.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S