Publicēts: 2019-08-15 07:20:25 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada jūliju

Rīga, Latvija, 2019-08-15 07:20 CEST -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē jūlija darbības pārskatu. 2019. gada jūlijā likvidējamā ABLV Bank, AS atguvusi 25,8 miljonus eiro, bet kopš likvidācijas apstiprināšanas — 636 miljonus eiro.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2019. gada 31. jūliju:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,0 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 296,5 miljoni eiro;
  • līdz šim atgūtie aktīvi: 636 miljoni eiro.

Kopš 2018. gada 3.marta, kad sākās garantēto noguldījumu atlīdzību izmaksa Sabiedrības klientiem, līdz 2019. gada jūlija sākumam to ir saņēmuši 13 511 klienti. Kopumā izmaksāti 434 miljoni eiro jeb 90% no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā.

Pārskata periodā sabiedrība turpināja kreditoru sniegtās informācijas pārbaudes, aktīvu atgūšanu un to pircēju pārbaudes, kā arī sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu. Ernst & Young komanda turpina neatkarīgas kreditoru pārbaudes, ievērojot ar regulatoru saskaņotajā kreditoru pārbaužu metodoloģijā noteiktās prasības.

Jau ziņots, ka, aizsargājot klientu un akcionāru intereses, kā arī ņemot vērā ievērojamos finansiālos zaudējumus ilgstošā periodā, tika nolemts atbalstīt ABLV Bank Luxembourg, S.A likvidāciju. Šī gada 2.jūlijā Luksemburgas komerctiesa nolēma atcelt ABLV Bank Luxembourg, S.A. iepriekš noteikto aizsardzības mehānismu un uzsākt likvidācijas procesu. Savukārt 3.jūlijā LR Uzņēmumu reģistrs veica ierakstu Komercreģistrā par Sabiedrības meitas uzņēmuma ABLV Capital Markets, AS likvidācijas procesa uzsākšanu.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


LAS_parskats_jul.pdf