English Latvian
Publicēts: 2023-03-29 15:00:20 CEST
DelfinGroup
Akcionāru sapulces lēmumi

AS DelfinGroup 2023. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

1.     Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, apstiprināšana.
 
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu
 
2.     Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.  
 
1)     Izmaksāt no AS DelfinGroup 2022.gada ceturtā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs EUR 838 412.49 jeb EUR 0.0185 par vienu akciju.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu
 
2)     Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2023.gada 13. aprīlis (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2023.gada 14. aprīlis Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2023.gada 17. aprīlis.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu
 
3.     Grozījumi Sabiedrības dividenžu politikā.
 
Apstiprināt šādus grozījumus AS DelfinGroup dividenžu politikā:
 
“4.1. Gada dividendes izmaksā pēc tam, kad akcionāru sapulce apstiprina Sabiedrības revidēto gada pārskatu.”.
 
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu
 
AS DelfinGroup valde

 

Pieraksties DelfinGroup jaunumiem šeit.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup vairāk nekā 300 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2022. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 67,4 miljonus eiro, EBITDA bija 13,1 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 7,3 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

         Papildu informācija:
         Aldis Umblejs
         AS DelfinGroup finanšu direktors
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv