Paskelbta: 2021-08-04 08:30:20 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Rugpjūčio 3 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-08-04 08:30 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Rugpjūčio 3 d. –  15,0190 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. 
Rugpjūčio 3 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. 
Rugpjūčio 3 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Rugpjūčio 3 d. – 159476 vnt.


 

         Orion Asset Management