English Lithuanian
Paskelbta: 2024-04-18 08:00:00 CEST
AB Šiaulių bankas
Kita informacija

Dividendų mokėjimo tvarka

2024 m. kovo 29 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB Šiaulių banko pelno paskirstymą, kuriame numatytas dividendų išmokėjimas - po 0,0485 euro vienai 0,29 euro nominalios vertės akcijai. Dividendus gaus asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos (2024 m. balandžio 15 d.) pabaigoje buvo AB Šiaulių banko akcininkais.

Bankas išmokės dividendus 2024 m. balandžio 26 d. šia tvarka:

- už akcijas, kurios apskaitomos akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose bankuose ir finansų maklerio įmonėse, teikiančiose akcininkams investicines paslaugas, dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į atitinkamų bankų arba finansų maklerio įmonių sąskaitas;

  - akcininkams, kurių akcijos apskaitomos AB Šiaulių banke emitento apskaitoje, dividendų suma, išskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą. Jeigu akcininkas nėra nurodęs dividendų pervedimui sąskaitos, jis turi pateikti prašymą dėl dividendų pervedimo. Prašymai priimami nuo 2024 m. balandžio 18 d. visuose AB Šiaulių banko klientus aptarnaujančiuose padaliniuose. Prieš vykstant į klientų aptarnavimo skyrių, būtina užsiregistruoti vizitui internetu https://sb.lt/lt arba telefonu 1813. Prašymus dėl dividendų pervedimo taip pat galima pateikti per Interneto banką.

Dividendų apmokestinimas:
- Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas;
- Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas, jeigu pagal įstatymus nenumatyta kitaip.

Papildoma informacija:
Vertybinių popierių operacijų departamento direktorė Jolanta Dobiliauskienė
jolanta.dobiliauskiene@sb.lt