English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-03 17:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „VILNIAUS BALDAI“ 2022 m. lapkričio 3 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2022 m. lapkričio 3 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - Akcinės bendrovės “Vilniaus baldai” buveinės adreso keitimas. Nuspręsta: pakeisti bendrovės buveinės adresą į Pramonės g. 23, Guopstų kaimas, Trakų r. sav., LT-21148

2. Darbotvarkės klausimas - Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Nuspręsta:

1.1. 2022 - 2023 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „Grant Thornton Baltic“, kurios kodas 300056169, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Upės g. 21.
1.2. Nustatyti šias audito apmokėjimo sąlygas:
Atlyginimas už 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – 23 500 EUR, atlyginimas už 2023 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą – 25 850 EUR. Į šias sumas pridėtinės vertės mokestis neįskaitytas, jis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3. Jeigu pagal audito paslaugų sutartį būtų teikiamos papildomos paslaugos, audito įmonei mokamas papildomas atlyginimas, kuris nustatomas remiantis uždarosios akcinės bendrovės „Grant Thornton Baltic“ darbuotojų, kurie dalyvauja suteikiant šias papildomas paslaugas, valandiniais įkainiais.
1.4. Papildomas atlyginimas mokamas suteikus papildomas paslaugas.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00