Danish English
Offentliggjort: 2022-04-20 08:31:55 CEST
Jyske Bank A/S
Intern viden

Opjustering af forventet resultat pr. aktie til 44-50 kr. i 2022

Resultat pr. aktie er 12,1 kr. i 1. kvartal 2022. Resultat før skat forventes at udgøre i underkanten af 1,1 mia. kr. i 1. kvartal 2022 og er påvirket af tiltagende udlånsvækst til især erhvervskunder samt et generelt højt aktivitetsniveau. Kursreguleringer er svagt positive, og tilbageførte nedskrivninger er moderate. Resultat før skat har i gennemsnit været 1.028 mio. kr. de seneste 8 kvartaler.

Resultat pr. aktie i 2022 forventes nu at være i intervallet 44-50 kr., svarende til et resultat efter skat på 3,0-3,4 mia. kr. De senest udmeldte forventninger var 40-46 kr., svarende til et resultat efter skat på 2,7-3,1 mia. kr. Der forventes en uændret tilgang til kapitaludlodning.

Udvikling i antallet af udestående aktier

Antallet af aktier i omløb er siden sammenlægningen med BRFkredit i 2014 nedbragt med 31%, og i samme periode er der udbetalt kontant udbytte på ca. 2,5 mia. kr.

År Resultat pr. aktie
(kr.) *
Udbetalt udbytte pr. aktie (kr.) Gns. antal aktier i omløb (mio. stk.)   Antal aktier i omløb ultimo (mio. stk.)  
2022 44-50 - 67,2 ** 65,8 **
2021 42,41 - 70,7   67,8  
2020 *** 19,76 - 72,9   72,6  
2019 29,00 - 78,8   74,8  
2018 28,15 11,74 84,3   81,5  
2017 34,66 10,85 88,0   85,7  
2016 33,49 5,25 92,4   89,2  
2015 26,07 - 95,0   94,7  
2014 35,07 - 88,1   95,0  

(*) Nævneren er gennemsnitligt antal aktier i omløb i den pågældende regnskabsperiode. 
(**) 1. kvartal 2022.
(***) 2020 var påvirket negativt af et ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. og stop af aktietilbagekøbsprogram planlagt i perioden 1. april - 31. juli 2020 pga. COVID-19.

Venlig hilsen  
Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

Vedhæftet filSelskabsmeddelelse_20220420.pdf