Paskelbta: 2020-08-24 08:35:07 CEST
Linas Agro Group
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą

AB „Linas Agro Group“ gavo Andriaus Pranckevičiaus pranešimą apie akcijų paketo netekimą (žr. prisegtą bylą). Ribos peržengimo priežastis yra pasikeitęs teisinis reguliavimas. Deklaruojama peržengimo riba – 5 proc.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Finansų direktorių Mažvydą Šileiką, mob.  8 619 19 403, e. p. m.sileika@linasagro.lt

Priedas


Pranesimas apie balsavimo teisiu paketo netekima_Andrius_Pranckevicius.pdf