Offentliggjort: 2017-01-05 13:15:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 4, 2017 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit
Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2017 gennemføres en
elektronisk auktion i
februar 2017.

Nordea Kredit refinansierer
rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og
auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen       Auktionen foregår på
NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
            Ved auktionen anvendes
det hollandske auktionsprincip og
         auktionstypen "hidden call".
Det indebærer, at alle bud over
         skæringskursen vil blive
afregnet det fulde beløb til
         skæringskursen. For bud på
skæringskursen kan der blive tale
         om pro rata tildeling. Alle
bud under skæringskursen vil ikke
         få nogen
tildeling.
Auktionsperiode 8. og 9. februar 2017.

Beløb      De udbudte
mængder samt fordeling på dage forventes
         offentliggjort sidst
i uge 5, 2017.
Valør      3. april 2017.
Deltagere    Bud kan afgives
af alle med adgang til det danske
         obligationsmarked på NASDAQ
Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group
Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på
telefon 3333 1625.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf