Publicēts: 2018-08-16 08:37:29 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2018. gada jūliju

Kopš likvidācijas apstiprināšanas atgūti 33 miljoni eiro, tai skaitā jūlijā — 21 miljons eiro.

Rīga, Latvija, 2018-08-16 08:37 CEST -- Ievērojot uzsākto pašlikvidāciju un saskaņā ar Kredītiestāžu likumu, likvidējamā ABLV Bank, AS publicē jūlija darbības pārskatu.   

Ikmēneša darbības pārskatā atspoguļots operatīvais finanšu stāvoklis — aktīvi un saistības jūlija beigās, kā arī pārskats par atgūtajiem aktīviem un likvidācijas izdevumiem. Pārskatā pievienota salīdzinošā informācija par jūniju. Kā ziņots, Finanšu un kapitāla tirgus komisija bankas pašlikvidāciju apstiprināja 2018. gada 12. jūnijā, līdz ar to jūnija pārskata sākuma atskaites datums ir 2018. gada 13. jūnijs.   

Galvenie darbības pārskata dati uz 2018. gada 31. jūliju:  

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro;
  • noguldījumi: 1,6 miljardi eiro;
  • kapitāls un rezerves: 321,1 miljons eiro;
  • iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa: 117, 5 miljoni eiro;
  • pārskata perioda zaudējumi: 22,9 miljoni eiro;
  • līdz šim atgūtie aktīvi: 33 miljoni eiro.  

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


31july18_LAS AB_LV.pdf