Publicēts: 2021-06-10 17:24:37 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces lēmumi

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.

Latvija, 2021-06-10 17:24 CEST -- Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2021.gada 10.jūnija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


Atalgojuma zinojums_2020_Final_.pdf
Lemumi_lvl_Final.pdf