English Latvian
Publicēts: 2021-06-03 12:09:00 CEST
Olainfarm
Iekšējā informācija

Akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāra SIA OLMAFARM iesniegtie LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības “Olainfarm”

Akcionāra SIA OLMAFARM iesniegtie

LĒMUMU PROJEKTI
akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei
2021.gada 17.jūnijā plkst.11.00:

      1.   Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana.

Lēmumu projekti:

                  1.1.    Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus.

                  1.2.    Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:

                        1) Juris Bundulis

                        2) Andrejs Leibovičs

                        3) Vadims Telica

                        4) Pēteris Rubenis

                        5) Sandis Petrovičs

                        6) Irina Maligina

                        7) Ingus Balandins

                  1.3.    Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 21 000 apmērā.

      2.   Jaunas revīzijas komitejas ievelēšana.

Lēmumu projekti:

                  2.1.    Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:

                        1) Viesturs Gurtlavs

                        2) Sandis Petrovičs

                        3) Arnis Gulbis

                  2.2.    Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11 500 apmērā.

PielikumiOlainfarm_padomes CV_LV.docx
Olainfarm_Revizijas komitejas loceklu CV_LV.docx