Paskelbta: 2020-12-15 07:30:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie Baltarusiškų naftos produktų krovą Klaipėdoje

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) gavo savo kliento BNK (UK) Limited (toliau – Klientas), kuris priklauso didžiausiai Baltarusijos naftos produktų eksportuotojai – ZAT „Belaruskaja neftenaja kampanija“, pranešimą apie laikinai stabdomą naftos produktų prekybą vykdant krovą per Bendrovės naftos terminalą Klaipėdoje. Naftos produktai, kurie buvo parduoti anksčiau, ir toliau bus kraunami Klaipėdoje.

Klientas nurodė, kad nedelsiant informuos, kai naftos produktų prekyba bus pilnai atnaujinta.

Neapibrėžtumui dėl naftos produktų prekybos užsitęsus, galima neigiama įtaka Bendrovės 2021 m. rezultatams. Bendrovė deda visas pastangas, siekdama operatyviai išsiaiškinti konkretų Klientui teikiamų paslaugų poreikį 2021 metams ir tinkamai pasirengti bet kokiam veiklos scenarijui.

Paaiškėjus naujai reikšmingai informacijai, Bendrovė apie tai informuos atskiru esminiu pranešimu.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594