Offentliggjort: 2020-08-26 16:21:52 CEST
PFA Invest
Prospekter/prospekt medd.

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

 

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. og med offentliggørelsen af halvårsrapport 2020 for Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v. på baggrund af halvårsrapporten.

I overensstemmelse med Central Investorinformation er risikoindikatoren for afdeling Højt Udbytte Aktier og afdeling USA Stabile Aktier opdateret fra 5 til 6.

Der er desuden foretaget en række mindre redaktionelle ændringer.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

 

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing
Direktør        

 

Vedhæftet fil


Prospekt Investeringsforeningen PFA Invest 26.08.2020.pdf