Published: 2017-12-20 13:07:58 CET
PFA Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2017 i Investeringsforeningen PFA Invest


Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2017 i Investeringsforeningen PFA Invest

Vi har beregnet forventede udbytter for regnskabsåret 2017 på baggrund af foreløbige regnskabstal. Beregningerne er baseret på data pr. 13. december 2017. De forventede udbytter i Investeringsforeningen PFA Invest er foreløbige og kan ændre sig indtil der foreligger et endeligt årsregnskab for 2017. De endelige udbytter vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens generalforsamling den 1. marts 2018.

AfdelingSamlet forventet
udbytte i kr. pr. andel
Mellemlange Obligationer1,1
Udenlandske Obligationer4,0
Kreditobligationer13,8
Danske Aktier15,0
Globale Aktier3,6
Højt Udbytte Aktier5,5
Europa Value Aktier7,2
USA Stabile Aktier1,6
Balance AA0,2
Balance A1,8
Balance B1,9
Balance C1,4

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing på tlf. 39 17 50 00.

Med venlig hilsen
PFA Asset Management

Rasmus Bessing

Direktør