Offentliggjort: 2021-03-10 10:00:52 CET
PFA Invest
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest følger og støtter op om forholdsregler for at mindske risikoen for smitte med coronavirus. Det betyder, at generalforsamlingen vil blive afholdt elektronisk på VP Investor Services’ Virtual General Meetings portal uden mulighed for fysisk fremmøde. 

Tilmelding til generalforsamlingen eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 10. marts 2021 på investorportalen via www.pfainvest.dk eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk og skal ske senest fredag den 19. marts 2021. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. torsdag den 18. marts 2021.

Dagsorden med fuldstændige forslag og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2020 med tilhørende revisionspåtegning, vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 10. marts 2021 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

København, den 10. marts 2021.

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

Vedhæftede filerBilag 1 - Arsrapport 2020.pdf
Bilag 3 - Fuldmagtsblanket.pdf
Bilag 2 - Udkast til ndrede vedtgter.pdf
Indkaldelse til ordinr generalforsamling.pdf