Publicēts: 2021-09-22 10:57:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Komentārs par ziņu

Atsaucoties uz medijos izskanējušajām ziņām par AS “Olainfarm” bloķētajiem kontiem, informējam, ka uz šo brīdi šī situācija ir atrisināta un uzņēmuma konti ir aktīvi nepārtrauktā režīmā. Bankas konti tika bloķēti divas reizes, AS “Olainfarm” ieskatā nepamatotas tiesu izpildītāja rīcības dēļ, no kā varēja izvairīties tiesu izpildītājam objektīvi izvērtējot AS “Olainfarm” finanšu stāvokli.

Vēršam uzmanību, ka iepriekšējās AS “Olainfarm” padomes locekļu rīcība, pieprasot kompensāciju sakarā ar atsaukšanu no amata, kas turklāt bija pamatota ar akcionāru vairākuma uzticības zaudēšanu un padomes locekļu H.Velmera un K.Krastiņa pret uzņēmumu vērstām interesēm, pašos pamatos ir pretrunā ar Tieslietu ministrijas vadlīnijām par labu korporatīvās pārvaldības praksi uzņēmumiem Latvijā, kura neatbalsta atlīdzības izmaksu par atsaukšanu no amata.