English Lithuanian
Paskelbta: 2022-08-24 10:22:10 CEST
Atsinaujinancios energetikos investicijos
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Atsinaujinančios Energetikos Investicijos" papildomos 3 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisijos išleidimas

2022 m. rugpjūčio 23 d. Bendrovė sėkmingai ne viešo platinimo būdu išplatino papildomą 3 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisiją su 6,5% pelningumu pagal Bendrovės 100 mln. EUR obligacijų programą. Papildomai išleistos obligacijos bus prijungtos prie jau išleistų obligacijų pagal ISIN LT0000405938. Obligacijas įsigijo fiziniai ir juridiniai asmenys.

Tikimasi, kad papildomai išleista 3 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisija (išleidimo diena 2022 m. rugpjūčio 26 d.) bus įtraukta į Nasdaq Vilniaus pagrindinį Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą, taip papildant anksčiau į biržos sąrašą įtrauktas obligacijas ISIN LT0000405938, per 30 dienų nuo obligacijų išleidimo.

Papildoma informacija:

Emitento pavadinimasUAB „Atsinaujinančios Energetikos Investicijos“
Emitento trumpinysAEIB050025A
Vertybinių popierių ISIN kodasLT0000405938
Vienos obligacijos nominali vertė100 000 EUR
Papildomų obligacijų vienetai30
Bendras į biržos sąrašus įtrauktų obligacijų skaičius po papildomų obligacijų įtraukimo į biržos sąrašus380
Bendra agreguota nominali obligacijų vertė38 000 000 EUR
Išpirkimo data 2025-12-14

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Tomas Milašauskas

Investicinės bendrovės valdytojas

tomas.milasauskas@lordslb.lt

www.lordslb.lt/AEI_green_bonds