English Estonian
Avaldatud: 2023-02-28 15:30:00 CET
Bigbank AS
Juhatuse vahearuanne

Bigbanki 2022. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas aastaga 452 miljoni võrra rekordilise 1,36 miljardi euroni (+50%). Eluasemelaenude portfell kasvas üle kolme korra, 72 miljonilt eurolt 2021. aasta lõpus 225 miljoni euroni. Ärilaenude portfell enam kui kahekordistus, 228 miljonilt eurolt 2021. aasta lõpus 473 miljoni euroni. Tarbimislaenude portfell kasvas aastaga 56 miljonit eurot 659 miljoni euroni.

Laenuportfelli tugevat kasvu aitas finantseerida hoiuseportfelli kasv. Kogu hoiuseportfell kasvas aastaga 1,37 miljardi euroni, suurenedes 469 miljoni euro võrra (+52%). Suurimat kasvu näitasid säästuhoiused, mis kasvasid aastaga 281 miljonit eurot (+82%), 622 miljoni euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell kasvas aastaga 189 miljonit eurot (+34%), 746 miljoni euroni.

Bigbank teenis 2022. aasta neljandas kvartalis 12,5 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 24% rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. 2022. aasta 12 kuu kasum oli 33,7 miljonit eurot ehk 0,6 miljonit eurot rohkem (+2%) kui aasta varem.

Kasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas neljandas kvartalis 17,4 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu oli neljandas kvartalis 4,7 miljonit eurot.

Neljanda kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6,5 miljonit eurot (+41%) ja ulatus 22,2 miljoni euroni. 12 kuu neto intressitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 16,4 miljonit eurot (+24%) ja ulatus 83,3 miljoni euroni.

Neto intressitulude võrdlust 2021. aastaga mõjutas ka lepingutasude ning otseselt lepingute sõlmimisega seotud kulude arvestuspõhimõtete korrigeerimine 2022. aasta kolmandas kvartalis. Korrigeerimise tagajärjel lähtutakse lepingutasude kajastamisel varade sisemisest intressimäärast, nagu on intressi iseloomuga tuludele kohane. Lepingute sõlmimisega otseselt seotud kulud kapitaliseeritakse ja amortiseeritakse vastavate lepingute kehtivusaja jooksul. Korrigeerimise tulemusena vähendati intressitulusid, nõudeid klientidele ja jaotamata kasumit seisuga 31. detsember 2021 summas 2,8 miljonit eurot.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui äripindu, ulatus aasta lõpus 46,5 miljoni euroni. Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest ulatus 2022. aasta 12 kuu arvestuses 6,2 miljoni euroni. 2021. aasta 12 kuu vastav kasum oli 0,2 miljonit eurot suurem.

Ukraina sõja ning sellega kaasnenud geopoliitiliste riskide ja kiire inflatsiooni mõju jäid neljandas kvartalis jätkuvalt piiratuks - nendega seotud ohud ei ole realiseerunud. Vaatamata tarbijate kindlustunde langusele ei ole laenuportfelli kvaliteet halvenenud. Kvartali lõpuks oli ainult 1,1% brutolaenuportfellist üle 90 päeva viivituses.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesIV kvartal 2022IV kvartal 2021 (korrigeeritud)12 kuud 202212 kuud 2021 (korrigeeritud)
Neto intressitulu22 19915 73283 25166 893
Neto teenustasud1 9001 7597 4116 411
Netokasum finantsvaradelt-610-150-795-321
Neto tegevustulud-185-529-708-1 917
Neto tegevustulud kokku23 30416 81289 15971 066
Palgakulud-6 023-5 127-21 304-17 700
Halduskulud-4 373-4 084-16 997-14 263
Põhivara kulum ja väärtuse langus-908-764-3 648-3 286
Muu kasum (kahjum)5 4237 3896 09611 623
Tegevuskulud kokku-5 881-2 586-35 853-23 626
Kasum enne allahindluste kulu17 42314 22653 30647 440
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-4 707-3 403-15 451-11 391
Kasum enne maksustamist12 71610 82337 85536 049
Tulumaks176-787-3 532-2 955
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum12 89210 03634 32333 094
Kahjum lõppenud tegevustest-41517-59012
Aruandeperioodi kasum12 47710 05333 73333 106


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes31.12.202230.09.202231.12.2021
(korrigeeritud)
Raha ja raha ekvivalendid173 447141 163115 948
Võlaväärtpaberid 19 21345 17145 256
Nõuded klientidele1 349 8111 248 194893 463
Muud varad103 918103 35793 686
Varad kokku1 646 3891 537 8851 148 353
Klientide hoiused ja saadud laenud1 376 9341 281 161934 840
Allutatud võlakirjad40 11340 04914 976
Muud kohustised 15 91217 52115 191
Kohustised kokku1 432 9591 338 731965 007
Omakapital213 430199 154183 346
Kohustised ja omakapital kokku1 646 3891 537 8851 148 353


2022. aasta detsembris tõi Bigbank turule oma esimese krediitkaardi, mis on esimene samm igapäevapangandusse sisenemisel. Praegu pakub Bigbank krediitkaarti Eesti klientidele, kuid varsti saavad seda kasutada ka kliendid Bigbanki teistes tegevusriikides.

Bigbank AS-i juhatus võttis neljandas kvartalis vastu otsuse peatada Bulgaaria filiaalis uute laenude väljastamine alates 1. novembrist 2022. Otsus aitab toetada uue äristrateegia elluviimist ning oodatud kapitalitootlikkuse saavutamist. Bulgaarias jätkatakse hoiuste kaasamist ja olemasoleva laenuportfelli teenindamist.

Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Kui viimastel aastatel vapustas maailma ja globaalset majandust tervishoiukriis, siis 2022. aasta tõi täiesti teistsuguse kriisi – Venemaa täiemahulise sõja Ukraina vastu. Nii minu isiklik kui ka kogu Bigbanki kontserni vankumatu seisukoht on, et igasugune sõjaline agressioon on lubamatu ning riikide suveräänsust tuleb austada. Loodan südamest, et sõjategevus peagi lõpeb ning Euroopasse saabub taas rahu.

Ukrainas alanud sõda tõi kaasa energia- ja toorainekriisi, mis omakorda viis hindade kallinemiseni, mille tagajärjeks oli kõrge inflatsioon ja tarbijate kindlustunde märkimisväärne langus. Kiire inflatsiooni peatamiseks hakkas Euroopa Keskpank tõstma baasintressimäärasid, Euribor ületas üle aastate nullmäära ning pangalaenud kallinesid märkimisväärselt kogu aasta jooksul. Positiivse poole pealt hakkasid pangad tõstma hoiuste intressimäärasid, pakkudes hoiustajatele mingitki kaitset ülikiire inflatsiooni eest.

Vaatamata kujunenud keerulisele majanduskeskkonnale õnnestus Bigbankil kogeda 2022. aastal ka palju õnnestumisi ja suuri võite.

18. märtsil ületas Bigbanki laenuportfell miljardi euro piiri ning juba 23. märtsil jõudis miljardi euro verstapostini ka hoiuseportfell. Lisaks sellele ulatus Bigbanki puhaskasum 2022. aastal 33,7 miljoni euroni ning omakapitali tootlus oli 17%. Tugevate finantstulemuste kõrval toimus taas edasiminek ka klienditeeninduses, mis on meie jaoks vähemalt sama oluline kui finantstulemused – meie soovitusindeksi (NPS) tulemus kerkis rekordilise 52 punktini.

Suur tänu Bigbanki meeskonnale! Olen tänulik selle eest, millise pühendumise ja innuga te töötate iga päev selle nimel, et pakkuda järjest paremaid pangateenuseid. Oleme võitnud oma klientide südamed – ja sel aastal võitsime ka börsiinvestorite südamed oma eduka võlakirjaemissiooniga Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas. Tahan tänada ka meie kliente ja investoreid usalduse eest ning meie koostööpartnereid jätkuva toetuse eest!“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee

ManusBigbank_vahearuanne_kv4_2022.pdf