English Estonian
Avaldatud: 2023-09-18 17:00:00 CEST
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

Tagatud võlakirjade 2020/2024 kirjalik menetlus lõppes AS-le Pro Kapital Grupp positiivselt

30. augustil 2023, avaldas AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) teate, et andis agendile Nordic Trustee & Agency AB (publ) ülesandeks algatada kirjaliku menetluse, millega taotletakse Nasdaq Stockholm börsil noteeritud võlakirjade omanikelt nõusolekut, mis võimaldab Ettevõtte Nasdaq Tallinn börsil noteeritud võlakirjade osalist ennetähtaegset lunastamist. Tagatud võlakirjade omanikud hääletasid nõusoleku poolt.

Nagu eelnevas teates on kirjeldatud, on kirjalik menetlus seotud Ettevõte poolt emiteeritud tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjadega 2020/2024, ISIN SE0013801172, kogumahus 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad). Ettevõtte taotles tagamata, mittekonverteeritavate, fikseeritud intressimääraga võlakirjade, ISIN  EE3300001676, (edaspidi Tagamata Võlakirjad) osas nõusolekut sooritada osaline ennetähtaegset lunastamist summas, mis on võrdne maksimaalselt 15 protsendiga Tagamata Võlakirjade kogusummast, so ligikaudu 1,45 miljonit eurot.

Kirjalikus menetluses hääletamise tähtaeg saabus 18. septembril 2023, kell 15:00. Käesolevaga teatab Ettevõte, et on saanud piisava arvu hääli, et moodustada kvoorumit ja saavutada nõusolek. Kirjaliku menetluse tulemused saadetakse Võlakirjade omanikele ja avaldatakse agendi kodulehel.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå on tegutsenud kirjaliku menetluse õigusnõustajana.

  

Edoardo Preatoni
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee


 

ManusWritten Procedure Q3 2023.pdf