Offentliggjort: 2015-09-18 11:42:24 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med bestyrelsesmøde i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes risikoklassificering, samt mindre grammatiske ændringer.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


PFA Invest - Fuldstndigt prospekt af 18. september 2015.pdf
OMX nr 12 2015 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf