English Estonian
Avaldatud: 2021-01-21 15:30:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Kvartaliaruanne

2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm)Q4/20Q4/19yoy12m/2012m/19yoy
Supermarketid143,4123,016,6%524,4469,411,7%
Kaubamaja29,532,0-7,7%88,1102,8-14,3%
Autokaubandus25,133,5-25,2%117,6130,4-9,8%
Jalatsikaubandus1,92,6-28,4%6,78,9-24,4%
Kinnisvara1,41,5-5,6%5,15,8-11,2%
Müügitulud kokku201,3192,64,5%741,9717,23,4%
       
Supermarketid3,55,6-37,1%15,518,1-14,1%
Kaubamaja1,72,4-26,7%1,03,5-70,9%
Autokaubandus0,40,260,0%2,24,0-46,3%
Jalatsikaubandus-0,8-0,2284,6%-2,5-1,2111,4%
Kinnisvara2,66,6-60,2%10,114,7-31,0%
IFRS 16-0,8-0,4101,9%-2,4-1,562,4%
Maksueelne kasum/kahjum kokku6,614,1-53,1%24,037,7-36,4%

Tallinna Kaubamaja Grupi 2020. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 201,3 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 4,5%. 12 kuu müügitulu oli 741,9 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2019. aasta tulemusega, mil müügitulu oli 717,2 miljonit eurot, 3,4%. Grupi 2020. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 8,0 miljonit eurot, mis on 45,6% nõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2020. aasta puhaskasum oli 19,5 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 38,6% madalam. Maksueelne kasum oli kaheteistkümnel kuul 24,0 miljonit eurot, kahanedes varasema aastaga võrreldes 36,4%.

Suhteliselt positiivses majanduskeskkonnas alanud neljas kvartal pöördus novembris järsult kasvanud koroona-nakatumise tõttu taas ettevaatlikuks. Kauplused on olnud avatud, kuid klientide ostukäitumine on võrreldes aasta varasemaga oluliselt muutunud. Poode külastatakse harvem, ostetakse korraga rohkem ning ostukorvis on olulised koduse eluga seotud kaubad. Grupi jaekaubandussegmentidele on see tähendanud kesklinna kaupluste külastatavuse langust ning moekaupade ostude olulist vähenemist, millest annavad tunnistust Kaubamaja ning jalatsikaubandussegmendi nõrgenenud tulemused. Teisalt on oluliselt kasvanud Grupi e-poodide populaarsus, mille müügimahud kasvasid 2020. aastal mitmekordseks. Suurepärast müügikasvu näitas supermarketite segment, mida toetasid kevadel ABC Supermarkets ASi omandamisega lisandunud kauplused. Vaatamata langenud müügituludele suutis autokaubanduse segment oma tegevust optimeerides saavutada neljandas kvartalis aasta varasemast parema kasumlikkuse. Aruandeaasta on nõudnud ootamatuid ja kiireid ümberkorraldusi äritegevuses, samuti on aasta kasumile avaldanud mõju mitmed ühekordsed sündmused või erakorralised kulud. Klientide ja töötajate turvatunde tagamiseks koroonaviiruse ajal kulus erinevatele desinfitseerimis- ja kaitsevahendite ligi 1 miljon eurot. Jalatsikaubanduse segmendis hinnati 0,5 miljoni euro ulatuses alla kaupluste soetamisel üles võetud ABC Kinga kaubamärgi väärtus. Kinnisvarasegmendis mõjutas 2020. aasta neljanda kvartali kasumi võrdlustulemust 2019. aasta lõpus müüdud kinnistu ühekordne 3,8 miljoni euro suurune müügitulu. Puhaskasumit vähendas 2,4 miljoni euro võrra IFRS 16 kohane rendilepingute arvestuslik kahjum (2019. aastal oli vastav näitaja 1,5 miljonit eurot). Puhaskasumit kasvatas 2020. aastal 1,4 miljoni euro ning tagasiulatuvalt ka 2019. aastal 0,6 miljoni euro suurune tulumaksu korrigeerimine seoses aruandeaastal jõustunud IFRS standarditest tuleneva arvestuspõhimõtte muudatusega. Selle kohaselt asendatakse kasumiaruandes Eestis siiani tavaks olnud tegelikult jaotatud kasumilt makstud tulumaks arvestuslikuga (vt lisa 1).

Aruandekvartali olulisemateks arendustegevusteks olid Comarketi kaubamärgi all tegutsevate kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning e-poodide komplekteerimislahenduste arendused. Käimas on Kulinaaria uue tehase seadistamine ja olemasoleva tehase renoveerimine, mis valmib 2021. aasta algu-ses. Varasemalt on aruandeaasta jooksul viidud läbi mitmeid arendusi. Märtsis koliti Võrus asuv Selveri kauplus edukalt ümber uude asukohta Kagukeskuses. Pärnus renoveeriti täielikult Suurejõe Selver ja Tallinnas Mustakivi Selver. Haapsalu Rannarootsi Selveris laiendati müügipinda. Juulis avas Selver uue kaupluse Saaremaal WOW keskuses. Kolmandas kvartalis avas jalatsikaubandus segment ABC KING ja SHU e-poed. E-Selver laiendas kaupade kojuvedu Ida-Viru-, Jõgeva- ja Põlvamaale. Aasta lõpuks kattis e-Selveri teeninduspiirkond 12 maakonda 15-st. Autokaubanduse segmendis renoveeriti Tallinnas asuv müügisalong kaasaegseks Peugeot müügi- ja teenindussalongiks ning avati eraldiseisev Baltimaade kaa-saegseima sisseseadega keretööde maja.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2020. aasta konsolideeritud müügitulu oli 524,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 11,7%. IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 143,4 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 16,6%. Arvestamata lisandunud ABC Supermarketi kauplusi, kujunes segmendi neljanda kvartali kasvuks 7,0%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2020. aastal 0,39 tuhat eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 3,2%. IV kvartalis oli sama näitaja ruutmeetrile 0,41 tuhat eurot, kasvades eelmise aasta võrreldava perioodi suhtes 2,0%. Võrreldavate kaupluste 2020. aasta kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli 0,40 tuhat eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 5,2% ja IV kvartalis keskmiselt 0,42 tuhat eurot, kasvades vastavalt 4,2%. Kauplustest tehti 2020. aastal 40,8 miljonit ostu, mis oli baasaastast 1,1% kõrgem.

2020. aasta IV kvartalis oli supermarketite segmendi maksueelne kasum 3,5 miljonit eurot, langedes aasta varasema perioodiga võrreldes 2,1 miljonit eurot. Aasta konsolideeritud maksueelne kasum oli 15,5 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 2,5 miljonit eurot; puhaskasum oli 14,0 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 2,0 miljonit eurot. Alates 1. juunist sisaldavad supermarketi segmendi tulemused kevadise ostutehingu käigus omandatud ABC Supermarketsi tulemusi. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv, igapäevaste protsesside efektiivistamiseks tehtud investeeringud ja soojemalt alanud talv, mis on toonud säästu halduskuludesse. I kvartalis laienes SelveEkspressi teenus kõikidesse sel hetkel avatud olnud Selveritesse, mis avaldas positiivset mõju tööjõuefektiivsusele. Majandustulemustele on olulise jälje jätnud COVID-19 viirusest tingitud kevadel kehtestatud eriolukord ning aasta viimastel kuudel Valitsuse poolt kehtestatud piirangud, mis suurendasid oluliselt ettevõtte kulutusi isikukaitsevahenditele ja kujundasid ümber klientide ostukäitumist ning tarbimisharjumusi. Viiruse levik on hüppeliselt suurendanud nõudlust e-kaubanduse valdkonnas. 2020. aasta tulemusi mõjutavad ka ABC Supermarketsi ostutehinguga seotud ühekordsed kulud ning kaupluste renoveerimiseks tehtud ühekordsed kulutused.

Aruandeaastal renoveeris Selver põhjalikult Suurejõe Selveri Pärnus ja Merimetsa ning Mustakivi Selverid Tallinnas. Kauplused olid renoveerimistööde ajal klientidele suletud. Laiendatud on müügipinda Haapsalus, Rannarootsi Selveris. Võrus kolis Selver uuele pinnale Kagukeskusesse. Juulis avas Selver uue kaupluse Saaremaal, WOW keskuses. Kriisiolukorrast tulenevalt oli ajutiselt suletud Sepapaja Selver ning Puhvet Kadaka Selveris. Kiirelt on kasvatatud e-Selveri komplekteerimise ning klientidele kaupade kojuveo mahte. e-Selveri teeninduspiirkond hõlmab kogu Harju ja Tartumaa, Hiiumaa, Saaremaa, Järvamaa, Raplamaa, Läänemaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa ning suure osa Pärnumaast ning Läänemaast. Selveri e-kaubanduse maht kasvas aastaga ca 2,5 korda. II kvartalis omandas Selver ABC Supermarketsite aktsiad. Aktsiate omandamisega parandas Selver läbi laiema kaupluste võrgustiku teenuse kättesaadavust ning suurendas seeläbi turuosa. Oktoobrist alustati Comarketite kaupluste viimisega Selver ABC märgi alla, millega kaasnesid ühekordsed kulud seadmete ja inventari ostuks ning kaupluse mõnepäevane sulgemine klientidele. Selver ABC on 2020. aastal loodud Selveri uus väikepoodide formaat. IV kvartalis avati Selver ABC-na 9 endist Comarketi kauplust.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2020. aasta müügitulu oli 88,1 miljonit eurot, jäädes eelnenud aastale alla 14,3%. Kaubamajade 12 kuu keskmine müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 17,3% madalam kui eelnenud aasta samal perioodil. Kaubamajade neljanda kvartali müügitulu oli 29,5 miljonit eurot, mis on eelnenud aasta võrreldavast tulemusest madalam 7,7% võrra. Kaubamajade 2020. aasta maksueelne kasum oli 1,0 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest madalam 70,9%. Kaubamajade neljanda kvartali maksueelne kasum oli 1,7 miljonit eurot ja see on eelnenud aasta võrreldavast perioodist madalam 26,7%.

Kaubamajade 2020. aasta müügitulemust mõjutas esimeses kvartalis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt pandeemia tõttu välja kuulutatud eriolukord, mille tagajärjel langesid märtsi keskpaigast Kaubamaja külastajate arvud. 27. märtsil suleti Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusel kõik kaubanduskeskused ning ka Kaubamaja sulges kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus. Avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamajad taasavati täies ulatuses 11. mail. 4. kvartalis, mil Eestisse jõudis koroonaviiruse teine laine, jäid kaubanduskeskused küll avatuks, kuid sisenejate arvud langesid märkimisväärselt.

Viiruse levik on oluliselt muutnud klientide ostukäitumist. Veelgi enam hinnatakse kvaliteeti ning otsitakse ja ostetakse just selliseid tooteid. Moekaupade oste tehes oldi kriisitingimustes tagasihoidlikumad, kuid kodukaubad on olnud väga populaarsed. Sügisel avati Tallinna müügimajas uue kontseptsiooniga Kodumaailm ning see on müüke täiendavalt positiivselt mõjutanud. 2020. aastal oli Kodumaailma müügikäive viimase 10 aasta parim. Hästi õnnestus Ilumaailma sügisene Ilu Aeg kampaania, mis oli viimaste aastate edukaim. Samas on Kaubamaja kesklinna asukoha tõttu tuntavalt mõjutatud turistide arvu olulisest langusest, kesklinna kontorites töötavate inimeste ja kesklinna üldise külastatavuse vähenemisest eriti just suveperioodil, mis omakorda mõjutas negatiivselt 2020. aasta müügitulemust. Kaubamaja e-pood kasvas aastaga 123%, kuid see ei ole kompenseerinud füüsiliste müügimajade müükide langust.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2020.aasta IV kvartali müügitulu oli 1,7 miljonit eurot, kasvades 2019. aasta sama perioodiga võrreldes 4,2%. Neljandas kvartalis oli kasum 0,1 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava perioodi kasumist parem 33,0%. 2020. aasta müügitulu oli 5,0 miljonit eurot, kasvades 2019. aastaga võrreldes 0,7%. 2020. aasta kasum oli 0,1 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta tulemusest parem 0,2 miljoni euro võrra. 2020. aasta märksõnadeks olid sortimendiuuendused, e-poe müügi- ja teenindusprotsesside arendamine ja aktiivne digiturundus. Covid-19 kriis mõjutas negatiivselt kaubanduskeskustes asuvate poodide kliendivoogu ning müügitulemusi, kuid tänu e-poe märkimisväärsele kasvule lõpetati aasta ootuspäraste tulemustega.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2020. aasta müügitulu oli 117,6 miljonit eurot, mis oli 9,8% madalam eelnenud aasta müügitulust. Sealhulgas vähenes KIAde müügitulu 31,1%. Neljanda kvartali 25,1 miljoni euro suurune müügitulu jäi aasta varasemale alla 25,2%, sealhulgas langes KIAde müügitulu 39,7%. Kaheteistkümne kuu jooksul müüdi kokku 4 846 uut sõidukit, sellest neljandas kvartalis 952 sõidukit. Segmendi 2020. aasta puhaskasum oli 1,8 miljonit eurot, olles 1,5 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast kasumist. Segmendi 2020. aasta maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot, jäädes 2019. aasta kasumist 1,9 miljoni euro võrra väiksemaks. 2020. aasta neljanda kvartali maksueelne kasum oli 0,4 miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 0,1 miljonit eurot suurem.

Autotarnijate tarneahela katkestused takistasid uute sõidukite tarnimist, mille tulemuseks Grupi autosegmendi müügitulude langus neljandas kvartalis. Müüki aitas vähesel määral säilitada laoseis, mis aga on olnud läbi terve 2020. aasta tavapärasemast madalamal tasemel. Autosegmendi tulemust aitas parandada järelteenindus ehk sõidukite hooldus ja remont, kus käive kasvas. Lõplikult said valmis ja käivitusid 2020. aasta jooksul tehtud investeeringud ning muudatused. Tallinnas Tammsaare tee 51 asuv müügisalong reorganiseeriti Peugeot uueks kaasaegseks müügisalongiks ja teeninduskeskuseks, samuti avati uus eraldiseisev kereremonditööde osakond. Õnnestumisena saab veel välja tuua, et Škoda sõidukite äri Riias oli aasta lõpuks käivitunud vastavalt meie plaanidele ja seda vaatamata keerulisele aastale. 2021. aastal loodavad tehased ja maaletoojad autotarned taastada.

Jalatsikaubandus

2020. aasta müügitulu jalatsikaubanduse segmendis oli 6,7 miljonit eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 24,4%. Segmendi 2020. aasta kahjum oli 2,5 miljonit eurot, mis ületas eelnenud aasta kahjumit 1,3 miljoni euroga. Tulemust mõjutas 0,5 miljoni euro ulatuses ABC Kinga kaubamärgi väärtuse allahindlus. IV kvartali müügitulu oli 1,9 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodi müügituluga võrreldes 28,4%. IV kvartali kahjum oli 0,8 miljonit eurot.

2020. aasta tulemusi mõjutas oluliselt koroonakriis ja sellega seotud oluliselt langenud kliendivoog kaubanduskeskustes ning üldine vähenenud huvi moekaupade vastu. Septembris suleti Haapsalu SHU kauplus, Jõhvi SHU koliti perspektiivsemale asukohale. Arvestades tarbijakäitumise muutuseid ja e-kaubanduse arengut arendati välja ABC KING ja SHU e-poed, mis avanesid klientidele septembri keskel.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2020. aasta grupiväline müügitulu oli 5,1 miljonit eurot. Müügitulu vähenes eelnenud aastaga võrreldes 11,2%. Segmendi IV kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu vähenes võrdlusperioodil 5,6%. Kinnisvarade segmendi 2020. aasta maksueelseks kasumiks kujunes 10,1 miljonit eurot. Kasum langes võrdlusperioodiga 31,0%. Segmendi IV kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,6 miljonit eurot, mis on 60,2% väiksem kui möödunud aasta samal perioodil. Peamine kasumi vähenemise põhjus on võrdlusandmetes kajastuv 2019. aasta lõpus Tallinnas müüdud elukondliku kinnisvara arendamist võimaldava kinnistu ühekordne müügitulu.

Kinnisvarade segmendi I poolaasta grupiväline müügitulu vähenes 19% tingituna Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorrast ning ligi 1,5 kuu pikkusest kaupluste sulgemisperioodist kaubanduskeskustes. II poolaastal müügitulu taastus ja grupiväline müügitulu vähenes vaid 3%. Vastutustundliku ja hooliva üürileandjana on segment olnud üürisuhetes paindlik. Suuremal määral mõjutas liikumisvabaduse piirangu periood Tartu Kaubamaja keskust, kus keskuse külastatavus langes aasta lõikes 27%. Viimsi Keskusele oli eriolukorra mõju lühiajaline ja aasta lõikes vähenes külastatavus alla 10%. Keskuste hea toimetuleku taga on viiruse leviku takistamise meetmete kiire rakendamine. Segmendisiseselt parandas oma tulemust Läti kinnisvaraettevõte, mis rendib Grupi autosegmendile 2019. aasta lõpus Riias valminud Ida-Euroopa kaasaegseimat Škoda täisfunktsionaalset esindussalongi ja kasutatud autode müügisalongi. Aasta lõpus toimus iga-aastane kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamine, mis segmendi kasumile märkimisväärset mõju ei avaldanud.

Koroonaepideemia mõjutab kaubanduskeskuste üürnike tulemusi veel ka 2021. aasta esimeses pooles. Tulenevalt epideemia majandusliku mõju määramatusest korrigeeritakse jooksvalt tulevaste arendustööde mahtu ja ajakava.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

 31.12.202031.12.2019     korrigeeritud01.01.2019    korrigeeritud
VARAD   
Käibevara   
Raha ja pangakontod32 75740 62937 235
Nõuded ja ettemaksed15 89416 90416 093
Varud77 33478 30578 212
Käibevara kokku125 985135 838131 540
Põhivara   
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed335114113
Sidusettevõtjad1 7121 7211 738
Kinnisvarainvesteeringud60 34760 45859 866
Materiaalne põhivara 388 757319 192212 687
Immateriaalne põhivara20 1484 9905 133
Põhivara kokku471 299386 475279 537
VARAD KOKKU597 284522 313411 077
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Võlakohustused49 40246 44826 002
Võlad ja ettemaksed102 84189 83190 775
Edasilükkunud tulumaksukohustus4 4085 8216 452
Lühiajalised kohustused kokku156 651142 100123 229
Pikaajalised kohustused   
Võlakohustused217 349157 87668 313
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud277322370
Pikaajalised kohustused kokku217 626158 19868 683
KOHUSTUSED KOKKU374 277300 298191 912
Omakapital   
Aktsiakapital16 29216 29216 292
Kohustuslik reservkapital2 6032 6032 603
Ümberhindluse reserv102 63093 49695 587
Konverteerimiserinevused-149-149-149
Jaotamata kasum101 631109 773104 832
OMAKAPITAL KOKKU223 007222 015219 165
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU597 284522 313411 077

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

 IV kvartal 2020IV kvartal 2019 korrigeeritud12 kuud 202012 kuud 2019 korrigeeritud
     
Müügitulu201 253192 614741 938717 223
Muud äritulud3094 4311 2855 113
     
Müüdud kaubad, kasutatud materjalid ja teenused-147 608-142 372-556 712-535 410
Mitmesugused tegevuskulud-12 647-11 435-44 009-41 917
Tööjõukulud-23 016-20 448-78 301-73 113
Põhivara kulum ja väärtuse langus-9 888-7 685-35 137-30 743
Muud ärikulud-523-233-1 057-715
Ärikasum7 88014 87228 00740 438
Finantstulud1021
Finantskulud-1 272-767-4 239-2 982
Kasum sidusettevõtja aktsiatelt2029191203
Kasum enne tulumaksustamist6 62914  13423 96137 660
Tulumaks1 361561-4 462-5 892
Aruandeperioodi puhaskasum7 99014 69519 49931 768
Muu koondkasum    
Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse    
Maa ja ehitiste ümberhindlus11 225011 2250
Aruandeperioodi muu koondkasum /(-kahjum) kokku11 225011 2250
ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM19 21514 69530 72431 768
Tava- ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta
(eurodes)
0,200,360,480,78

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000

ManusBors_Kaubamaja_4Q2020_est.pdf