Published: 2020-03-31 15:42:05 CEST
Pillar Capital, AS
Iekšējā informācija

New Hanza Capital, AS plāno iegādāties otrreizējā tirgū savas obligācijas

Rīga, Latvija, 2020-03-31 15:42 CEST -- New Hanza Capital, AS valde ir nolēmusi no obligāciju turētājiem otrreizējā tirgū iegādāties savas emitētās obligācijas (emisijas sērija: NHC FXD EUR 161022, ISIN kods: LV0000802312), kas iekļautas Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Līdz 2020. gada 30.aprīlim plānots iegādāties otrreizējā tirgū obligācijas par nominālvērtību līdz 2,5 miljoniem eiro, piedāvājot noslēgt atsevišķus darījumus obligāciju turētājiem, kuri vēlēsies pārdot tiem piederošās obligācijas atbilstoši aktuālajam piedāvājumam Nasdaq Riga tirdzniecības sistēmā.

Obligāciju pirkšanas piedāvājumos tiks norādīta informācija par konkrētajā periodā atpērkamo obligāciju skaitu un obligāciju turētājiem izmaksājamo summu par katru obligāciju – ne vairāk kā 100 % no obligāciju nominālvērtības, kā arī izmaksājot obligāciju turētājiem uzkrātos un līdz darījuma noslēgšanas datumam neizmaksātos procentus.

 

         Artūrs Eglītis
         Komunikācijas vadītājs
         New Hanza Capital, AS