Estonian
Avaldatud: 2022-06-22 12:56:19 CEST
Punktid Technologies AS
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i grupi mai müük 116 000 eurot ning Soome müügi kasv 10x

Punktid Technologies AS-i (edaspidi Punktid) 2022. a mai müük moodustas kokku 116 000 eurot, millest 90 000 eurot oli Punktide platvormi vahendusteenuse brutosumma* ja mis võrreldes 2021. a maiga langes 27% (2021. a mai vahendusteenuse brutosumma oli 124 000 eurot). Müük langes Punktid.ee, Punktid.lv, Punktid.lt ja Punktid.ru veebilehtedel ning tõusis globaalsel Punktid.com ning Punktid.fi veebilehtedel. Kõige suurem kasv tuli Punktid.fi veebilehelt, kus mulluse mai 184 euro vahendusteenuse brutosummaga võrreldes tõusis selle aasta mai orgaaniline müük 2000 euro peale, kasvuks seega 1044%, ehk 10x.

„Positiivsena saame välja tuua, et mais saime juurde 707 uut kasutajat, mis on samas suurusjärgus nagu käesoleva aasta veebruaris. Samuti püsib Punktide veebilehtede külastatavus kuude lõikes samal tasemel, mis viitab, et inimeste huvi Punktide vahendatavate toodete vastu ei ole raugenud,“ märkis Punktide juhatuse liige Hannes Niid. „Maikuu peamiseks eesmärgiks oli turundus- ja IT plaanide täiendus ning esmased ettevalmistused sügiseseks kõrghooajaks. Lisaks liitus meie turundusmeeskonnaga uus liige, kes tegeleb meie brändi tuntuse kasvatamisega sotsiaalmeedias nii kohalikul kui globaalsel tasemel.“

 

Punktide grupi müük kokku mai 2022

Punktide grupi müük kokku        116 000 €
HVK Business OÜ hulgimüügi tulu            26 000 €
Gamekeys OÜ vahendusteenuse brutosumma  90 000 €

2022. a mai numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega ning numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a mai ei ole veel raamatupidamises suletud.

*Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xboxi jne digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides. Brutosummaks on klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi, edaspidi nimetatud ka kui müük.

 

Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast). Punktid annab müügitulemustest investoritele lühiülevaate igakuiselt ja põhjalikuma ülevaate kord kvartalis.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

Tel: +372 53 095 817

E-mail: invest@punktid.com   

 

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xbox jne digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com IT-projekti arendamine ja kasutusõiguse müük.