Publicēts: 2015-01-21 12:04:23 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

21.janvāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 21. janvārī, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 16 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 131,425 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 8,2 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,75% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,280%.

Trešdien, 21. janvārī, notiks arī fiksētas likmes vērtspapīru izsole (uzdevumi tiks pieņemti līdz plkst.15:00).

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase