English Lithuanian
Paskelbta: 2022-02-28 16:10:00 CET
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija apie sudėtingos politinės situacijos įtaką

AB „Snaigė“ vienintelė šaldytuvų gamintoja Baltijos šalyse laikinai sustabdė savo dukterinės įmonės ZAO „Snaigė Ukraina“ veiklą. Investicija į šią įmonę buvo 5 tūkst. Eur. Bendrovės pajamos gaunamos iš pardavimų Ukrainoje neaudituotais konsoliduotais duomenimis sudarė 3,5 mln. EUR t.y. 11 proc. visos bendrovės apyvartos. Tai atsispindi ir bendrovės 2021 metų konsoliduotose neaudituotose ataskaitose.

Šiuo metu pagrįstai įvertinti  poveikį finansiniams rezultatams dėl įvairių neapibrėžtumų yra gan sudėtinga. Tačiau AB „Snaigė“ savo produkciją eksportuoja į daugiau nei 30 Europos, Azijos ir Afrikos šalių, todėl bendrovė tikisi kompensuoti prastus pardavimus Ukrainoje kitose rinkose.

Mindaugas Sologubas
Generalinis direktorius
Tel. 8 652 11997