Avaldatud: 2021-06-21 11:40:17 CEST
Nordic Fibreboard
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 21.06.2021. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:35 Suur -Jõe 48 Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 3 190 043 häält, mis moodustavad 70,9 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2020. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020. a. oli  7 650 369,73 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 073 684,83 eurot.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2020.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 1 073 684,83 Eurot eelmiste perioodide kasumisse.

Otsus võeti vastu 3 162 043 häälega, mis moodustab 99,12 % registreerunud häältest, vastu oli 28 000 häält mis moodustab 0,88% registreerunud häältest.

3. 2021. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2021.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 190 043 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.


 

Koosoleku protokoll avaldatakse ettevõtte kodulehel.


 

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com