Paskelbta: 2021-07-21 12:15:47 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. liepos 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-07-21 12:15 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. liepos 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 41,5407 3,578 75,6101 160510,0397
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1653 0 33,229 477532,2661
INVL Baltijos fondas 45,9637 0 531,390613 210364,899833

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com